skip to main content


El ReCercador+ ofereix un sol punt d'accés a diferents recursos electrònics.
Permet trobar articles de revistes i altres documents electrònics cercant en una única base de dades central, i accedir al text complet si està disponible.

Accés als recursos electrònics


Altres recursos


Premsa digitalPremsa digital

cartotecaCartoteca

Altres eines de cercaMendeley Premium

Gestor de Referències bibliogràfiques

Mendeley Premium

Cercant a bases de dades remotes. Esperi si us plau