skip to main content

Vitajte v rozhraní MetaLib+


Čo je MetaLib+ ?

Je to nové, modernejšie a užívateľsky prívetivejšie rozhranie, ktoré funguje ako alternatívne rozhranie klasického metavyhľadávača MetaLib. Jeho hlavným rozšírením a pridanou hodnotou je možnosť využívania tzv. indexu Primo Central.


Čo je index Primo Central?

Je to rozsiahly súhrnný index obsahujúci stovky miliónov záznamov z voľne dostupných i licencovaných zahraničných článkových databáz, digitálnych archívov, či kolekcií elektronických kníh a publikácií. Index je priebežne dopĺňaný a aktualizovaný z údajov získavaných od primárnych i sekundárnych poskytovateľov, vydavateľov a agregátorov. Niektoré články a e-knihy sú dostupné aj ako plné texty.

MetaLib+ ako užívateľské prostredie a index Primo Central ako zdroj bibliografických údajov sú technologicky realizované ako služby hosťované na počítačoch spoločnosti ExLibris, ide teda o technológiu vzdialeného využívania a zdieľania zdrojov a služieb, tzv. cloud computing.


Ďalšie zdroje

V MetaLib+ zostávajú užívateľom k dispozícii aj všetky ostatné zdroje, na ktoré boli zvyknutí z prostredia MetaLib, t.j. e-katalógy slovenských knižníc a zahraničné databázy voľné i licencované.

Zdroje sú rozdelené do pripravených skupín zdrojov, ktorých prehľad možno nájsť v rozbaľovacom menu v jednoduchom i pokročilom vyhľadávaní.Ďalšie možnosti


Vlastný účet

V prostredí MetaLib+ môže užívateľ pracovať anonymne ako hosť, alebo sa môže prihlásiť na svoj účet. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do MetaLibu alebo katalógu UKB. Takto získa prístup k licencovaným zdrojom ako aj možnosť využívania vlastnej perzistentnej e-Schránky a vlastných osobných nastavení a preferencií zobrazovania výsledkov.


Vlastné skupiny databáz

Užívateľ si môže vytvoriť vlastnú skupinu vybraných zdrojov a datatabáz, ktoré vyhovujú jeho potrebám pri vyhľadávaní a práci s výsledkami.

Pôvodné rozhranie MetaLibu UKB

Ak si želáte pracovať v pôvodnom rozhraní MetaLibu UKB, môžete tu.


Prehľadávam vzdialené elektronické zdroje, prosím o trpezlivosť